Zapraszamy do współpracy wolontariuszy, którzy chcieliby pomagać osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym.

Opublikowano: 2 czerwca 2014

Szczególnie gorąco zapraszamy osoby w wieku 60+. Jeżeli chcesz podzielić się swoim wolnym czasem, zainteresowaniami, doświadczeniem życiowym z innym seniorem/seniorką – przyjdź do nas koniecznie!
W ramach projektu „Barierom mówimy STOP” poszukujemy wolontariuszy – seniorów posiadających doświadczenia zmagania się z chorobą, niepełnosprawnością, które udało im się przezwyciężyć na tyle, że aktywnie uczestniczą w życiu społecznym. Pragniemy, by tym doświadczeniem podzielili się poprzez rozmowy wspierające z innymi seniorami, których długotrwała choroba lub niepełnosprawność na długi czas „uwięziła w czterech ścianach”.
Wolontariuszem może zostać każda osoba, która ochotniczo, dobrowolnie i bez wynagrodzenia pragnie pomagać innym.
Wolontariusze mają możliwość stałych konsultacji z psychologiem, specjalistą pracy socjalnej oraz pracownikiem pierwszego kontaktu – Pani Małgorzata Foryś – Kryska.

 

Z wolontariuszem podpisywane jest porozumienie, zawierające szczegółowe informacje o uprawnieniach i zadaniach wolontariusza. Po zakończeniu pracy, wolontariusz może otrzymać zaświadczenie o wykonywaniu świadczeń wolontaryjnych.
Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do siedziby naszego Partnera – Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Oświęcimiu, ul. Dąbrowskiego 125, w godzinach: poniedziałek i środa 10.00-15.00; piątek 15.00-17.00

Więcej informacji: tel. 601 61 25 24 lub e-mail: sekretariat@kreacja.org