Ruszyła rekrutacja do projektu „Bez barier”

Opublikowano: 6 kwietnia 2015

Zapraszamy mieszkańców Gminy Chełmek do udziału w projekcie „Bez barier” realizowanym przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych KREACJA w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych RAZEM.
Zamierzamy objąć specjalistyczną pomocą i poradnictwem osoby, które nagle ciężko zachorowały i potrzebują wsparcia, aby nauczyć się funkcjonować w nowej sytuacji – pokonać bariery i ograniczenia wynikające z choroby.

Więcej informacji na stronie www.bezbarier.com.pl


plakatbezbarier-1