Zapraszamy na SEMINARIUM – wstęp wolny!!!

Opublikowano: 15 listopada 2015

Wszystko o prawach pacjenta, uprawnieniach osób niepełnosprawnych, cenach usług medycznych i wyszukiwaniu najkrótszych kolejek do poradni specjalistycznych, a do tego możliwość założenia konta w portalu ZIP już 25 listopada 2015 o godzinie 16.00 w Sali Kinowej MOKSiR w Chełmku.

Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych w ustawodawstwie polskim przedstawi Pan Rafał Nitecki, prawnik, wykładowca Wyższej Szkoły Administracji im. A. Frycza-Modrzewskiego w Bielsku-Białej, wieloletni Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Chrzanowie, zawodowo związany z problematyką pomocy społecznej oraz zabezpieczenia społecznego

Orzekanie o niepełnosprawności.

Dokumenty uprawniające do korzystania z ulg i uprawnień przez osoby niepełnosprawne.

Przykłady ulg i uprawnień na gruncie ustawodawstwa polskiego: ulgi podatkowe, ulgi komunikacyjne, karta parkingowa, dofinansowania z PFRON, ulgi pocztowo-telekomunikacyjne, świadczenia z pomocy społecznej, zwolnienia od podatków lokalnych, odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne.

 

Prawa pacjenta i świadczenia zdrowotne finansowane przez NFZ omówi Pan Tomasz Filarski, prawnik, kierownik Działu Skarg i Wniosków w Małopolskim Oddziale NFZ w Krakowie, wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie

Jakie mamy prawa i obowiązki jako pacjenci?

Jak poruszać się w systemie ochrony zdrowia?

Gdzie znaleźć potrzebne informacje o świadczeniach i placówkach finansowanych ze środków publicznych?

Do kogo mogę zwrócić się o pomoc w razie problemów?

Jakie są zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej?

PROGRAM SEMINARIUM

plakat seminarium prawa pacjenta 

ulotka seminarium prawa pacjenta