Godność a zdrowie psychiczne człowieka

Opublikowano: 14 października 2016

W dniu 14 października 2016 r. w Sali Kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji miało miejsce wydarzenie artystyczno – informacyjne na temat profilaktyki zdrowotnej pt. “Godność a zdrowie człowieka” Przygotowane zostało we współpracy wszystkich lokalnych instytucji działających na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, seniorów w celu zwrócenia uwagi społeczności lokalnej na godność i prawa tych osób oraz pokazanie w części artystycznej jak wiele potrafią dawać innym, jak wielkie możliwości w nich drzemią. Ważne też było pokazanie lokalnej społeczności, że działając razem można zrobić więcej, że ważna jest integracja nie tylko na poziomie indywidualnym, ale także instytucjonalnym. Instytucje w obrębie jednej gminy nie powinny konkurować ze sobą, która jest „lepsza” czy „ważniejsza”, bo działając razem można o wiele więcej osiągnąć, czego dowodem jest to właśnie wydarzenie artystyczno-edukacyjne.

Społeczność lokalną uwrażliwiono na problem przemocy, który często dotyczy osób starszych, zwłaszcza gdy osoby te są niepełnosprawne. Omówiono najczęstsze rodzaje przemocy: fizyczna, psychiczna, seksualna i ekonomiczna. Dr Grzegorz Mańko wytłumaczył zebranym, jakie są pierwsze kroki pomocy psychologiczno-psychiatrycznej oraz udzielał indywidualnych konsultacji. Ofertę pomocy zaprezentowały instytucje takie jak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmku, Dom Pomocy Społecznej w Bobrku, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Fundacja Brata Alberta, Przychodnia Rejonowa SGZOZ w Chełmku, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów. Każda z organizacji przygotowała swój kącik promujący jej misję i bieżące działania. Występy przygotowały seniorki z UTW, uczestnicy ŚDS i DPS oraz Salonik Babski z Gorzowa.