Prawa pacjenta i świadczenia zdrowotne finansowane przez NFZ

Opublikowano: 9 listopada 2016

Przedstawił słuchaczom Tomasz Filarski, kierownik Działu Skarg i Wniosków w Małopolskim Oddziale NFZ w Krakowie, wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie. Zaprezentował też czym jest zintegrowany informator pacjenta (ZIP)

Od dnia 1 lipca 2013 r. działa ogólnopolski serwis internetowy pod nazwą Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP), umożliwiający każdemu pacjentowi korzystającemu z publicznej opieki medycznej sprawdzenie historii swojego leczenia oraz kosztów z nim związanych. W ramach platformy informacyjnej ZIP pacjentom są udostępniane dane gromadzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia od 2008 r.

Korzystając z tego systemu pacjent może uzyskać wiedzę w zakresie np.:

  • świadczeń zdrowotnych, które zostały udzielone pacjentowi i sfinansowane przez NFZ;
  • kwot, które zostały przekazane na sfinansowanie leczenia pacjenta;
  • zrealizowanych recept i kwot refundacji leków;
  • aktualnego statusu ubezpieczenia danego pacjenta w ramach eWUŚ;
  • zasad korzystania z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia w kraju i za granicą;
  • wykazu placówek mających kontrakt z NFZ (np. przychodnie, szpitale) wraz z informacją o
  • godzinach dostępności tych placówek dla interesantów;
  • zasad składania wniosku pacjenta o leczenie sanatoryjne oraz,
  • praw pacjenta.