Komunikat Zarządu

Opublikowano: 15 czerwca 2014

Zarząd Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Kreacja zwołuje Walne Zebranie Członków

w dniu 30 czerwca 2014r. godzina 17.00 (pierwszy termin). W przypadku braku obecności
ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, wyznacza się drugi termin na dzień 30
czerwca 2014r. godzina 17.30.
Porządek Zebrania:
1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego
za 2014 rok.
2. Wolne wnioski.