Misja

Działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu jednostek i grup społecznych.