Walne zebranie

Opublikowano: 15 maja 2017

Ruszyły zajęcia aktywizujące dla seniorek

Opublikowano: 8 maja 2017

W ciągu kilku miesięcy wspólnych zajęć seniorki poznają różne techniki plastyczne, m.in. linoryt, decoupage, origami, ceramika i wiele innych. Celem zajęć aktywizujących jest rozwijanie postaw twórczych, wyobraźni oraz ciekawości poznawania świata poprzez realizacje własnych pomysłów w pracach manualnych. Rozbudzanie samoistnej aktywności twórczej. Ćwiczenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo- ruchowej. Rozwijanie poczucia piękna oraz wyrażanie własnych uczuć w sposób niewerbalny. Zajęcia służą też zwiększaniu integracji wolonariuszek i wzajemnej wymianie doświadczeń. Pod okiem doświadczonej instruktorki, Pani Karoliny Gorczyńskiej nikomu nie będzie nudno ?

Nordic walking

Opublikowano: 4 maja 2017

Nordic walking – maszerujemy w każdy czwartek o godzinie 18.30. Marsze Nordic walking to bardzo naturalne formy ruchowe. Nie wymagają też dużej sprawności, kondycji, są bezpieczne również dla osób starszych, które mają wieloletnie zaległości w ćwiczeniach, także z dużą nadwagą, mających kłopoty zdrowotne, ale nie na tyle duże, by wykluczało to możliwość wykonywania spacerów czy marszów, którym lekarze zalecili umiarkowaną aktywność fizyczną. nw Czytaj więcej

Ruszyła rekrutacja do projektu „Aktywnie w stronę zdrowia”

Opublikowano: 1 kwietnia 2017

Projekt zakłada udzielenie kompleksowej pomocy w postaci specjalistycznego poradnictwa i specjalistycznych usług opiekuńczych dla minimum 30 seniorów w wieku 60+ dotkniętych chorobami otępiennymi, z terenu gminy Chełmek w okresie kwiecień – grudzień 2017r.

ulotka

Czytaj więcej

Rola muzyki w życiu seniora. Koncert relaksacyjny przy dźwiękach muzyki archaicznej.

Opublikowano: 30 listopada 2016

Muzyka od najdawniejszych czasów odgrywa ważną rolę w życiu człowieka. Ludzie zaczęli tworzyć muzykę uderzając jednym kamieniem o drugi i wystukując rytm. Dźwięk posiada moc uzdrawiania, bowiem harmonizuje, wycisza i wprowadza w stan homeostazy umysł. Wtedy ciało uzdrawia się samo.… Pani Małgorzata Liszka do dźwiękowej harmonii używa mis tybetańskich, gongów, tingszy, monochordu, piszczał słowiańskich, ale także instrumentów z innych kultur i cywilizacji.

Czytaj więcej

Pozasłowność spotkań. Rola spotkań i kontaktów towarzyskich w życiu seniora. Kontakty pozorne i prawdziwe”

Opublikowano: 23 listopada 2016

Prawa pacjenta i świadczenia zdrowotne finansowane przez NFZ

Opublikowano: 9 listopada 2016

Przedstawił słuchaczom Tomasz Filarski, kierownik Działu Skarg i Wniosków w Małopolskim Oddziale NFZ w Krakowie, wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie. Zaprezentował też czym jest zintegrowany informator pacjenta (ZIP)

Czytaj więcej

Życie po udarze

Opublikowano: 26 października 2016

Każdy udar jest inny. Choroba pojawia się z różnych przyczyn i ma odmienne powikłania w zależności od obszaru mózgu, który został uszkodzony. Skutki udaru wymagają – często radykalnej – zmiany stylu życia chorego. Czasami trzeba nauczyć się funkcjonować zupełnie od nowa. Jednak dzięki rehabilitacji i dostosowanemu do indywidualnych potrzeb leczeniu, chory może odzyskać przynajmniej częściową samodzielność.

 

Czytaj więcej

Godność a zdrowie psychiczne człowieka

Opublikowano: 14 października 2016

W dniu 14 października 2016 r. w Sali Kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji miało miejsce wydarzenie artystyczno – informacyjne na temat profilaktyki zdrowotnej pt. “Godność a zdrowie człowieka” Przygotowane zostało we współpracy wszystkich lokalnych instytucji działających na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, seniorów w celu zwrócenia uwagi społeczności lokalnej na godność i prawa tych osób oraz pokazanie w części artystycznej jak wiele potrafią dawać innym, jak wielkie możliwości w nich drzemią. Ważne też było pokazanie lokalnej społeczności, że działając razem można zrobić więcej, że ważna jest integracja nie tylko na poziomie indywidualnym, ale także instytucjonalnym. Instytucje w obrębie jednej gminy nie powinny konkurować ze sobą, która jest „lepsza” czy „ważniejsza”, bo działając razem można o wiele więcej osiągnąć, czego dowodem jest to właśnie wydarzenie artystyczno-edukacyjne.

Czytaj więcej

Na wolontariat nigdy nie jest za późno!

Opublikowano: 10 października 2016